torna

Detall de la notícia

Imatge 1091340

El Consell de Govern acorda iniciar la tramitació de les mesures tributàries per complir els objectius del dèficit per a 2012

Aquestes mesures es complementen amb les actuacions d’estalvi que ha impulsat i que impulsarà l’Executiu autonòmic amb la mateixa finalitat, en un context de greu dificultat econòmica que obliga a l’austeritat i a una gestió més eficient dels recursos públics.

Aquestes mesures afecten els tributs següents:

Implantació del tram autonòmic de l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs
Taxa que gravarà 4,8 cèntims el litre de benzina. Aquesta taxa va dirigida al distribuïdor. Aquest impost entrarà en vigor l’1 d’abril de 2012.

Recaptació:
El Govern calcula que suposarà una recaptació de 35 milions d’euros destinats tots a cobrir les polítiques sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears.
Excepcions: S’aplicarà una devolució d’aquest impost als transportistes i taxistes i no s’aplicarà al gasoil d’usos especials i de calefacció.

Increment del tipus impositiu especial sobre determinats mitjans de transport:

Aquesta taxa serà progressiva i gravarà en funció de les emissions oficials de CO2. És a dir, va dirigida als vehicles més contaminants amb l’objectiu d’incentivar la venda de vehicles més ecològics i de respectar el medi ambient. Aquest impost entrarà en vigor l’1 d’abril de 2012.

S’incrementarà la taxa del 14,75% al 16% a aquells vehicles compresos a l’epígraf nº4, per exemple, vehicles amb emissions de CO2 iguals o superiors a 200 g/km, vehicles tipus quad o motos nàutiques.

Recaptació:
La recaptació prevista ascendeix a uns 700.000 euros.

Increment del tipus impositiu de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Increment dels tipus impositius en les transmissions de béns immobles, així com la constitució i cessió de drets reals sobre els mateixos. Aquesta taxa va dirigida als contribuents amb major capacitat de pagament. Actualment, el tipus impositiu és fix i s’estableix en un 7%.

L’increment també serà progressiu i pujarà del 7% al 10% a partir dels béns de més de 300.000 fins a 700.000. Tots els immobles amb un valor menor a 300.000 euros segueixen amb una base liquidable del 7%. Aquest impost entrarà en vigor l’1 d’abril de 2012.

Recaptació:
El Govern preveu una recaptació de 20 a 22 milions d’euros.

Deducció autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

S’estableix una deducció de la quota íntegra autonòmica del 15% de les despeses del contribuent per contractació d’una assegurança sanitària privada en tres casos: majors de 65 anys, persones amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, i famílies nombroses. L’objectiu d’aquesta mesura és descongestionar la sanitat pública i incentivar el sector privat.

Cost:
El cost que suposarà aquesta deducció és d’uns 3 milions d’euros, i es calcula que beneficiarà a unes 50.000 persones.