torna

Detall de la notícia

Què és la Fundació Bit?

La Fundació Bit és un organisme d'investigació dedicat a l'anàlisi, desenvolupament i promoció de les noves tecnologies per conduir les Illes Balears cap a la Societat de la Informació i el Coneixement. 

Els principals eixos de la Fundació són, per una banda, fer accessibles les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a empreses i administracions, mitjançant la creació i el desenvolupament de solucions tecnològiques, i la col·laboració en la digitalització dels seus serveis, de manera eficient i eficaç i, per una altra banda, incorporar les TIC a la vida dels ciutadans, mitjançant projectes de capacitació, informació i divulgació.  

A més a més, la Fundació Bit col·labora activament amb les empreses TIC de les Illes Balears per enfortir el sector i així contribuir a l'augment de la innovació a la nostra comunitat.

Les àrees d'actuació de la Fundació Bit són: 

 • Turisme.
 • Salut.
 • Administració pública.
 • TIC i ciutadans i empreses.

També és especialista en els següents camps d'actuació: 

 • Sistemes de traçabilitat i qualitat per a la indústria agroalimentària.
 • Formació i certificació d'ús d'eines TIC.  
 • Telerehabilitació mitjançant videojocs.
 • Alfabetització digital dels ciutadans.
 • Polítiques públiques d'informació i innovació. 
 • Sistemes intel·ligents de gestió i organització interna. 
 • Solucions de programari lliure. 
 • Interoperabilitat i protocols de comunicació.
 • Transferència tecnològica i del coneixement.