torna

Detall de la notícia

Imatge 1956718

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats presideix la Mesa Sectorial d'Educació

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, ha presidit aquest matí una nova Mesa Sectorial d'Educació en la qual s'ha tractat el Pla d'Estabilitat dels funcionaris interins, s'ha debatut un calendari de negociacions per a la millora de les condicions sociolaborals i el Pla de Formació del Professorat per al desenvolupament del Tractament Integrat de les Llengües (TIL).

La consellera Joana Maria Camps, acompanyada en el transcurs de la reunió pel secretari autonòmic, Guillem Estarellas; la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà i el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, Bartomeu Isern, ha avançat que s'ha acordat convocar dimecres que ve dia 25 de juny una nova Mesa Sectorial amb l'objectiu de seguir negociant el Pacte d'Estabilitat del personal docent interí davant els importants avanços avui realitzats, així com que es convocaran meses tècniques per a, entre altres temes, negociar la millora de les condicions sociolaborals. 

Destacar que la proposta presentada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, i que ja va ser analitzada en una anterior mesa tècnica, recull, a grans trets, l'oferta d’1.250 places d'interins i l'ampliació de tres a quatre anys.

Respecte a la impartició, a partir del proper curs, a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) d'una llengua estrangera exclusivament per part de filòlegs, la consellera d'Educació, Cultura i Universitats s'ha mostrat disposada a buscar la millor solució que permeti compaginar l'excel·lència educativa amb els drets laborals dels docents interins. 

D'altra banda, en el transcurs del diàleg entre la Conselleria i els representants sindicals s'ha donat a conèixer el programa de formació impartit enguany en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat 2012-2016 i s'ha acordat la celebració de meses tècniques perquè els agents socials puguin aportar els seus suggeriments i idees per a la seva inclusió en les activitats formatives a desenvolupar el proper curs.

Cal destacar que el Pla de formació permanent del professorat 2012-2016 compta amb quatre línies prioritàries sent una d'elles l'ensenyament de i en llengües estrangeres. Durant el present curs escolar, s'ha donat prioritat a aquesta línia que s'ha saldat amb la impartició d'un total de 200 activitats formatives, xifra que representa el 35,59% del total de les accions realitzades en el Pla, així com un total de 6.208 hores, que equival al 47,35% del total de les hores de formació permanent impartides a un total de 3.554 docents.

Durant aquest curs l’oferta formativa ha estat més variada amb l’objectiu de garantir que el professorat adquirís la capacitat d’utilitzar la llengua anglesa eficaçment. Entre el catàleg d'ofertes formatives impartides aquest any destaquen els cursos de millora de la competència lingüística; els cursos sobre l'ús de la llengua estrangera en l'ensenyament de les diferents àrees o matèries; la realització d'un total de 45 cursos i seminaris basats en l'enfocament de l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) amb un total d'1.194 hores de formació a 712 docents admesos o els cursos a distància de millora de les destreses en llengua anglesa corresponents al nivell B1 i B2, entre molts altres.

A més, cal recordar que tant aquest curs com el següent, les Escoles Oficials d'Idiomes donaran resposta a la totalitat de les sol·licituds de llengua anglesa i que la Conselleria va signar un conveni amb British Council per a poder realitzar en els Centres de Professorat (CEP) de les Illes Balears els exàmens Aptis.

Després de la Mesa Sectorial d’Educació, la consellera Joana Maria Camps ha valorat la bona disponibilitat d’ambdues parts per a aconseguir arribar a acords i ha indicat que “la Conselleria es reunirà tot el temps que sigui necessari per tal de millorar l'educació de les nostres Illes”.