torna

Detall de la notícia

Imatge 999643

Voluntariat educatiu

La llei recull les notes més comunament acceptades com a definitòries de l'activitat de voluntariat com són el seu caràcter altruista, solidari , lliure i gratuït, deslligant-les de qualsevol classe de prestació de serveis retribuïts, que es realitza dins l'àmbit d'una organització o entitat pública o privada sense ànim de lucre, quedant per tant, excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o exercides al marge de les organitzacions.

Per últim, l'acció voluntària prevista en aquesta llei és tota aquella activitat que se realitza per a la consecució de l’interès general, d'una millor qualitat de vida i del benestar social (de la llei 3/1998, de 18 de maig, del Voluntariat de les Illes Balears).

Les instruccions inclouen informació quant a les funcions que es poden desenvolupar, els drets i deures que comporta, així com els requisits per optar a pertànyer al voluntariat educatiu d’un centre escolar. Hi consten així també uns documents annexos que el centre ha de tramitar per sol·licitar aquesta funció i que s’han de renovar per a cada any acadèmic.

Informació: Servei de Comunitat Educativa
Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 4t pis - CP 07004 Palma - Telèfon 971 17 77 82