torna

Detall de la notícia

Imatge 184397

Autorització de centres de règim general

Procediment, normativa i models de sol·licitud per a l'autorització d'obertura i funcionament i sol·licitud de modificació de centres docents de règim general, d’acord amb el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), que estableix els requisits mínims dels centres de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat i d'acord amb el RD 1147/2011, de 29 de juliol (BOE 30 de juliol de 2011), pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Actualització: Setembre 2021