torna

Detall de la notícia

Imatge 1498930

Publicacions de Salut Laboral

La Direcció General de Salut Laboral, ha publicat una sèrie de guies divulgatives sobre diferents temes relacionats amb la salut i seguretat de les persones treballadores. L'objectiu de la Direcció General de Salut Laboral és que la feina realitzada en matèria de salut, seguretat i prevenció de riscs laborals estigui a l'abast de tothom.