Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Accidents Escolars.

Accidents Escolars.

Darrera actualització: Mon Nov 21 11:02:02 CET 2016

En els fitxers adjunts (a la dreta) podeu trobar la següent documentació:

A) Carpeta accident escolar amb els següents apartats:

1 Responsabilitat patrimonial de l'Administració (comunicació d'accidents i reclamació de danys i perjudicis).

2 Assistència jurídica al professorat i altre personal funcionari de centres públics

3 Assegurança de responsabilitat civil del personal docent

4 Assegurança escolar

B) Model de sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis

C) Model de comunicació d'accident escolar

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears