torna

Detall de la notícia

Imatge 741873

Històric: Ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic dels nivells obligatoris de l’ensenyament curs escolar 2010 - 2011

Publicació de la Resolució d'atorgament de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic dels nivells obligatoris de l’ensenyament durant el curs escolar 2010-2011.

1-Publicació de la Resolució d'atorgament de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic dels nivells obligatoris de l’ensenyament durant el curs escolar 2010-2011.

2-Relacions pels centres educatius

 (veure documents adjunts a la secció de documents)

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 10 de juny de 2011 per la qual es concedeixen ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic dels nivells obligatoris de l’ensenyament durant el curs escolar 2010-2011 (BOIB de dia 9 de juliol de 2011, núm. 105) (veure pdf de la secció documents).

Ajudes de la Conselleria d’Educació i Cultura per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari destinades a alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons públics dels nivells obligatoris de l’ensenyament

IMPORTANT PELS CENTRES, Veure documentació:

  • Indicacions de Baremació pels centres
  • Indicacions de Baremació pels centres (II)
  • Requeriment esmena
  • Instruccions pels centres 2010 - 2011 (II) - INSTRUCCIONS PER INTRODUCCIÓ DE DADES A L'APLICACIÓ
  • Model de dades d'altres membres per consulta dades tributàries

 

Destinataris

Alumnes de Primària i ESO que cursin estudis en centres sostinguts amb fons públics

Termini presentació sol·licituds

Del 4 al 15 de febrer de 2011 (termini exhaurit)

Requisits

Cursar estudis de Primària i ESO a centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Alumnes que varen obtenir una de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic convocades pel Ministeri d’Educació en el curs acadèmic 2009-2010 i no hagin canviat de nivell educatiu.
En el cas de no haver obtingut beca del Ministeri d’Educació en el curs 2009-2010 o d’haver canviat de nivell educatiu, cal pertànyer a famílies la renda de les quals en l’any 2009 no hagi superat els següents llindars màxims:

Documents