torna

Detall de la notícia

Imatge 1373164

L'EBAP ha obtingut el premi al millor material didàctic per El llenguatge igualitari en els documents de l'Administració (en línia), concedit per l'INAP

La Resolució de l’Institut Nacional d’Administració Pública de 3 de febrer de 2015 concedeix a l’EBAP el premi al millor material didàctic pel curs El llenguatge igualitari en els documents de l’Administració (en línia), en el marc de la quarta edició dels Premis a la Qualitat en la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.

Aquests premis, convocats per l’INAP, organisme autònom adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, tenen com a objectiu fomentar la millora de la qualitat dels materials didàctics utilitzats en l’àmbit d’activitats formatives que es facin dins el Sistema de Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.

El curs premiat es va oferir per primera vegada dins el Pla de Formació General de 2014 i es torna a incloure en el pla d’enguany. El seu objectiu és fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista en qualsevol document de l’Administració (publicacions, pàgines web, documents administratius...). Originàriament, es tracta d’una de les accions que desenvolupa els objectius del I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Serveis Generals) 2012-2015, duita a terme per dues assessores lingüístiques: Neus Munar i Llibertat Mestre.

L’obtenció d’aquest guardó és doblement satisfactori, perquè, d’una banda, premia una activitat formativa que treballa una matèria sensible i complexa com la igualtat de gènere i, de l’altra, perquè el curs ha estat elaborat amb recursos materials i humans de l’Administració de la Comunitat Autònoma per a benefici del mateix personal empleat públic. A tot això s’ha d’afegir el detall que és un reconeixement públic fet per un jurat de prestigi.

Aquest premi se suma al que ja va obtenir l’EBAP en la convocatòria de 2012 pel Curs de llenguatge administratiu en línia, i no fa sinó reforçar els criteris de qualitat que ha establert l’Escola en l’elaboració de materials didàctics propis per a la formació dels empleats públics.