torna

Detall de la notícia

Imatge 788213

Històric: Programa de Reutilització (curs 2011-2012)

Centres d'ESO adherits

Centres públics de primària adherits

------------------------------------------------------

En aquesta secció podeu trobar els documents necessaris per al correcte desenvolupament del Programa de Reutilització per al curs 2011-2012.

Com sempre, podeu contactar amb les responsables del Programa al telèfon 971 17 72 36 o per correu electrònic a reutilitzaciollibres @ dginnova.caib.es

 

-----------------------------------------------------

NORMATIVA GENERAL (enllaços als documents):

PRIMÀRIA:

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 79, de 5 de juny de 2008)

SECUNDÀRIA:
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 24 d’abril de 2009 per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 63, extraordinari, de 29 d'abril de 2009)