torna

Detall de la notícia

Imatge 1902218

Acord entre el SOIB i les escoles oficials d'idiomes

El programa SOIB-EOI és fruit d’un acord entre el SOIB i la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans. L’objectiu del programa és acreditar oficialment els cursos d’idiomes per a desocupats o desocupades finançats pel SOIB.

Els cursos són de 120 h i són equivalents a cursar la formació en una EOI. Els alumnes que superin aquests cursos tendran una certificació acadèmica de l’EOI, en la qual consta que han aprovat el curs i la seva equivalència dins el Marc Europeu Comú de Referència de llengües (MECR).

Hi ha 26 accions formatives previstes al 2014, de les quals 5 comencen ara el mes de maig:

A1: EOI a l’extensió de l’IES Sa Serra (Sant Antoni, Eivissa)

B1: EOI a l’extensió de l’IES Sa Serra (Sant Antoni, Eivissa)

B1: EOI a l’extensió del CEPA Llevant (Manacor)

B1: EOI Ciutadella

B2: EOI a l’extensió del CEPA Joan Mir i Mir (Maó)

Hi ha 25 places en cada acció formativa i tendran prioritat els alumnes que venguin derivats de les oficines del SOIB.

Perfil dels candidats: desocupats/des o —fins a un 20 % dels assistents— ocupats/des amb horaris compatibles amb l’horari del curs. Les dates previstes són del 19 de maig al 27 de juny. Els candidats s’han de comprometre a assistir i completar tot el curs i han de tenir els requisits d’accés al curs. Els interessats poden consultar quins són aquests requisits a les webs de l’EOI i del SOIB, així com a les oficines del SOIB.

El material del curs també és totalment gratuït i es donaran ajuts per al transport a les persones que compleixin amb els requisits i hi assisteixin.

Els dies 12 i 13 de maig es podran fer les sol·licituds als centres per entrar en el procés de selecció.

Aquesta és una experiència pionera en tot l’Estat. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ampliarà l’oferta a altres municipis de les Illes Balears l’octubre de 2014. Enguany, 650 persones de les Illes Balears podran formar-se amb aquest programa.