torna

Detall de la notícia

Imatge 1000834

Els operadors dels Bombers de Mallorca s'integraran a la sala de gestió de cridades del SEIB 112

La sala de gestió de telefonades del Sistema d’Emergències de les Illes Balears 112 comptarà amb la presència dels gestors telefònics dels Bombers de Mallorca. D’aquesta manera, els Bombers de Mallorca passaran a ser el primer organisme que s’integra físicament dins el sistema de gestió d’Emergències 112, en aplicació de la normativa autonòmica i europea, segons la qual el telèfon 112 constitueix l’únic sistema de recepció i gestió de les telefonades d’urgències i emergències en l’àmbit de les Illes Balears.

La Direcció General d’Interior Emergències i Justícia i la  Direcció Insular d’Emergències  del Consell han mantingut els darrers mesos converses per signar un conveni de col·laboració entre les dues institucions que permeti aquesta integració. Amb ella es persegueix acomplir amb el que estableix l’esmentada normativa i millorar la necessària coordinació efectiva dels diferents serveis d’urgències, a la vegada que optimitzar recursos i evitar les duplicitats que es generen amb la coexistència de diferents centrals telefòniques.

Els bombers del Consell de Mallorca, al igual que altres 47 organismes d’emergències ja estaven integrats dins la plataforma de gestió del SEIB 112, però aquesta integració era tecnològica, a través de sistemes telemàtics (33 d’ells a través d’un terminal telefònic tipus PDA). El trasllat de la Central de Comunicacions dels Bombers de Mallorca i dels seus operadors a la mateixa seu del Centre d’Emergències SEIB 112 representarà importants avantatges no només per a la coordinació, sinó també per al servei de Bombers de Mallorca.     

L’ús dels equips i suport tècnic de què disposa el SEIB 112 permetrà als operadors dels Bombers de Mallorca accedir a uns mitjans tecnològics molt superiors als que actualment utilitzen de manera permanent i sense necessitat de fer noves inversions. Així, la integració de les cridades de la central d’emergències en el sistema de l’112 dotarà el servei de bombers de funcions com: cartografia, localització de les cridades de telefonia mòbil, comunicació entre els diferents serveis d’emergències, redacció d’estadístiques i informes de sinistres de forma ràpida per als jutjats i les asseguradores, manteniment de tots els sistemes operatius, duplicitat de sistemes i d’alimentació elèctrica en cas d’avaria, i servei d’intèrprets en anglès i alemany.

Totes aquestes millores permetran, en definitiva, reduir el temps de resposta a les cridades que han de ser ateses per aquest servei de bombers, així com millorar la qualitat del servei prestat.

El conveni, que se signarà pròximament, representa un cost zero per ambdues administracions, ja que el seu objectiu és optimitzar recursos.  La seva vigència serà des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2016, amb renovació anual.