torna

Detall de la notícia

Imatge 968298

Renovació de directors de centres docents públics (NOVETAT)

S'ajunta la Resolució de la directora general de Recursos Humans, de 26 de setembre de 2011, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 de gener de 2011.