torna

Detall de la notícia

Imatge 3259657

Què és la Fundació Bit?

La Fundació Bit és una entitat sense ànim de lucre depenent del Govern de les Illes Balears involucrada directament amb l'execució de les estratègies i polítiques públiques d'innovació i desenvolupament tecnològic, i les accions relatives als sistemes i les estratègies de ciència, innovació i empresa a les Illes Balears.

En aquest sentit la Fundació Bit actua com a oficina tècnica de projectes d'innovació per a l'administració autonòmica i promou la participació dels agents d'innovació i les empreses de les Illes Balears en iniciatives i convocatòries de finançament en R+D+I, en l’àmbit autonòmic, nacional i europeu.

Així mateix, la Fundació Bit també es dedica a la divulgació de la innovació, la investigació, el desenvolupament tecnològic i l'emprenedoria per tal de fomentar l'interès i la participació de la ciutadania mitjançant accions tan diverses com la organització de jornades i seminaris, la realització de publicacions o el desenvolupament de portals temàtics entre d'altres.

Per altra banda, i molt lligat a aquestes polítiques i estratègies del Govern, des de la Fundació Bit també es porta a terme la gestió d'infraestructures com la del ParcBit (Parc Balear d’Innovació Tecnològica), el CentreBit Menorca, i la Incubadora d'empreses #Emprenbit. A través d'aquestes infraestructures s'acullen empreses d'àmbit tecnològic i científic, i s'ofereixen serveis de suport a l'empresa i accions i projectes orientats a l'impuls de la recerca, el desenvolupament tecnològic, i la innovació.

Finalment, des de l'entitat també es dóna suport a l'administració i als seus ens instrumentals mitjançant la provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions, mitjançant encàrrecs de gestió.

Quan a organització, la Fundació Bit és divideix en tres grans àrees:

 • Gestió i Suport; des d'on s'ofereixen servies generals i s'hi ubiquen els departaments de recursos humans, manteniment, administració, i els serveis jurídics, financers, neteja, o compres... 
 • Unitat TIC; on hi trobam els departaments de Sistemes i CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari), Desenvolupament, i Call Center. 
 • Unitat d'Innovació: aquesta àrea es divideix alhora en cinc departaments orientats a projectes de: Salut, Administració Electrònica, Turisme, Cibersocietat, i Emprenedoria, i un darrer departament horitzontal: Projectes i comunicació de l'R+D+i.  

 

Gràcies a aquesta estructura, la Fundació Bit s'ha especialitzat en els següents camps d'actuació:

 • Sistemes de traçabilitat i qualitat per a la indústria agroalimentària.
 • Formació i certificació d'ús d'eines TIC. Telerehabilitació mitjançant videojocs.
 • Alfabetització digital dels ciutadans.
 • Polítiques públiques d'informació i innovació.
 • Sistemes intel·ligents de gestió i organització interna.
 • Solucions de programari lliure.
 • Interoperabilitat i protocols de comunicació.
 • Transferència tecnològica i del coneixement.

 

Així, la missió de la Fundació Bit és contribuir al desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears, conduir al conjunt de la ciutadania en el progrès de la societat de la informació i el coneixement.