torna

Detall de la notícia

Imatge 846832

Normativa que regula l’organització i el funcionament del servei de menjador escolar als centres públics no universitaris

Normativa:

• Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitari (BOIB núm. 131, de 18 de setembre de 2003).