torna

Detall de la notícia

Imatge 846789

Normativa del transport escolar dels centres educatius públics no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Normativa que regula el transport escolar:

•    Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, per la qual es regula el transport escolar en els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 28 de juliol de 2005).

•    Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 d’agost de 2009, per la qual es modifica l’Ordre de 21 de juliol de 2005, que regula el transport escolar en els centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 128, d’1 de setembre de 2009).

•    Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura de 24 d’agost de 2009, per la qual s’estableixen les condicions i els criteris de preferència perquè l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i de nivells educatius postobligatoris de centres públics no universitaris faci ús del transport escolar (BOIB núm. 128, d’1 de setembre de 2009).