torna

Detall de la notícia

Imatge 820642

Registre electrònic en l'àmbit d'actuació del FOGAIBA

S'estableixen els tràmits que poden dur-se a terme de manera electrònica a través del Registre Electrònic de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'actuació del FOGAIBA, que són els que figuren a l'annex I de aquesta resolució i les condicions que s'hi preveuen.