torna

Detall de la notícia

Imatge 799035

Denominació de centres educatius

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 21 de gener de 2021 pe la qual es modifica la resolució del conseller d'Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual s'estableixen la denominació i les sigles que han de constar al Registre de centres docents de les Illes Balears (BOIB num 15 de 4 de febrer)