torna

Detall de la notícia

Imatge 795505

Programa ATURA'T

Què és?

 És un programa especialitzat en l’avaluació i la intervenció amb menors i joves que han comès una agressió sexual o presenten conductes sexuals nocives. Té com objectiu primordial reduir la reincidència dels menors i joves agressors sexuals i evitar-ne víctimes.

Població destinatària:

Menors o joves que compleixen mesures judicials recollides en la Llei 5/2000 i les seves famílies, que requereixin d'aquest programa en el seu pla d'intervenció.

Accés al programa:

Per derivació del sistema judicial o dels serveis especialitzats en Protecció de Menors dependents dels Consells Insulars.

Equipaments professionals:

Equip multidisciplinari de tècnics de la Direcció General d’ Infància, Joventut i Famílies i de la Fundació S’Estel amb la supervisió i la formació de l’equip d’un consultor independent.

Altres dades d’interès

L’equip està format per professionals  de l’àmbit de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social.

 

Seu:

Direcció General d’ Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d’ Assumptes Socials i Esports.

Palma

C/ Sant Joan de la Salle, 4 B, baixos, 07003

Telèfon 971177155

Eivissa

C/ Abad y la Sierra nº 47 baixos. 07800

Telèfon 971193801

Maó

C/ Miquel de Verí nº 6 baixos . 07703

Telèfon 971364616

 

Contacte

Telèfon: 682 746 668 / 690114355

Correu electrònic: aturat@dgmenors.caib.es