torna

Detall de la notícia

Imatge 748951

Programa de reutilització i creació d'un fons de llibres de text i material didàctic

El programa de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic, de titularitat del centre, que es nodreix de les aportacions econòmiques de les famílies (en concepte de dipòsit) i de les de la Conselleria per poder fer les adquisicions.

La finalitat és la de combinar l'educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb l'estalvi de les famílies, en el ben entès que  per als centres educatius no ha de suposar cap benefici econòmic.

Aquests programes s’apliquen a les Illes Balears des del 2008 a primària i des de 2009 a Secundària. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és estimular la participació en aquests programes, ja que, a més de donar suport econòmic a les famílies, també tenen una important vessant educativa. Educar en el respecte a la utilització dels materials que s’utilitzen dins els centres educatius, al bon ús que se’n fa i a compartir aquests materials amb els companys o amb els alumnes dels cursos posteriors és un argument essencial per impulsar aquests programes.

El programa s’aplica a centres públics i concertats, i és de oferta obligada per part dels centres docents públics, i l'adhesió serà voluntària per part de les famílies, sempre que hi hagi un mínim d’un 10% de l’alumnat del centre que sol·liciti adherir-s’hi.

Accediu al curs 2019-2020

Accediu al curs 2018-2019

Accediu al curs 2017-2018

Accediu al curs 2016-2017

Accediu al curs 2015-2016

 

--------------------------------------------------------

NORMATIVA GENERAL: