torna

Detall de la notícia

Imatge 676163

Casal de les dones

El Casal de les Dones, vinculat a l’Institut Balear de la Dona, fou inaugurat el mes de maig 2003. És un espai de participació i de trobada de dones, un camí per millorar la seva qualitat de vida, per impulsar i promoure’n la participació i afavorir-ne el protagonisme i la integració en tots els àmbits, mitjançant activitats formatives i recreatives en els camps social, polític, cultural i creatiu.

Una de les seves funcions principals també és la de ser la seu i el lloc d’activitats de les associacions de dones.

Recursos que s’ofereixen a les associacions de dones:

•    Punt d’informació de recursos per a dones
•    Tres despatxos per a associacions
•    Una sala per seminaris, cursos i reunions
•    Una sala polivalent per assemblees, seminaris, videofòrums, teatre, exposicions, etc.
•    Ordinador amb accés a Internet
•    Petita biblioteca