torna

Detall de la notícia

Imatge 4794954

Escoles reconegudes de música i dansa i art dramàtic

Normativa en vigor:

  • 1.- Decret 37/1999, de 9 d’abril(BOIB del 20 d'abril), pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • 2.- Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2007(BOIB del 2 de juny), per la qual s’estableix el procediment i determinats requisits per al reconeixement de les escoles d’art dramàtic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Actualització: Setembre 2021