torna

Detall de la notícia

Imatge 5969842

Activitat de formació per a professorat d'FP – ELABORACIÓ DE DIETES ADAPTADES A LES CARACTERÍSTIQUES FISIOLÒGIQUES I FUNCIONALS (CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL)

Ja s’ha obert el termini per inscriure’s a la formació “Elaboració de dietes adaptades a les característiques fisiològiques i funcionals”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB) del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, tendrà una durada de 20 hores i es durà a terme de manera presencial al CIFP Francesc de Borja Moll (Palma) els dies 8, 9, 10 i 11 de gener de 2024.

Destinataris

1. Professors d’FP en actiu de la família professional de Sanitat (SAN) de l’IES Albuhaira (Muro) i del CIFP Francesc de Borja Moll (Palma).

2. Professors d’FP en actiu de la família professional de Sanitat (SAN) de la resta de centres de Mallorca.

3. Professors d’FP en actiu de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC) dels centres de Mallorca.

Objectius

  • Elaborar propostes d’aportació de nutrients i energia per a un subjecte o un col·lectiu en funció de les seves característiques fisiològiques, funcionals i de les recomanacions d’ingesta prescrites.
  • Analitzar les tècniques culinàries idònies per a la transformació dels aliments en funció de la prescripció dietètica i les característiques nutritives dels productes.
  • Conèixer programes informàtics d’ajuda en la planificació i elaboració de dietes.

 

Termini d’inscripció

De l’1 a l’11 de desembre de 2023 a través del Portal del personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Formació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada

 pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus).