torna

Detall de la notícia

Imatge 5961018

5 centres d'educació secundària d'Eivissa obrin la 1a jornada del programa APS Badia de Portmany

El passat dijous dia 23 de novembre va tenir lloc en el Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany la jornada de formació inicial del programa Aprenentatge Servei (APS) Badia de Portmany, que va esser organitzada pel Servei de Formació Permanent del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat en col·laboració amb la junta directiva i el director tècnic del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany.

Durant el transcurs d’aquesta jornada inicial, l’oceanògrafa del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany, Marta Fernández, va fer esment a les activitats programades perquè els alumnes puguin investigar i obtenir informació per als seus treballs. Així mateix, Enrique Mas, director tècnic del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany, va remarcar la importància de la implicació dels professors i la necessitat d’una comunicació fluida perquè tots els projectes arribin a bon port.

Per altra banda, Artur Vidal Sapé, docent i tècnic especialista en matèria educativa de la Generalitat de Catalunya, va exposar aspectes diversos de la metodologia APS: d’on procedeix, com s’aplica, quins valors aporta i quin impacte social té. Finalment, l’IES Quartó de Portmany i l’IES Sa Serra presentaren els projectes que l’any passat varen dur a terme.Programa APS Badia de Portmany

El programa APS Badia de Portmany promou la metodologia d’aprenentatge servei als centres educatius en el marc de la badia de Portmany amb l’objectiu de crear xarxes comunitàries amb responsabilitat social en aquest entorn amb el suport i acompanyament del CEP d’Eivissa i els tècnics del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany.

Cada centre, conjuntament amb altres entitats i agents socials, desenvoluparà el propi projecte, el qual du implícit un servei a la comunitat. Per a això, se seguirà una metodologia activa i participativa que combina processos d’aprenentatge i de servei en un sol projecte i que treballa a partir de les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de provocar-hi millores.

Per tal de potenciar el sentiment de pertinença a la comunitat i reconèixer l’esforç que faran tots els participants, es promouran accions mediambientals, la reflexió sobre les actuacions concretes rellevants socialment, la difusió dels resultats obtinguts i la celebració dels aprenentatges i del servei que té efectes directes sobre la comunitat, sobre la badia de Portmany de l’illa d’Eivissa.

Durant aquest curs escolar 2023-2024 participen en aquest programa cinc centres de secundària: l’IES Xarc, el CC Santíssima Trinitat, l’IES Algarb, l’IES Quartó de Portmany i l’IES Sa Serra.