torna

Detall de la notícia

Imatge 5954580

Activitat de formació per a professorat d'FP – ACOMPANYAMENT D'EQUIPS A LES AULES D'EMPRENEDORIA

El 20 de novembre s’obrirà el termini per inscriure’s a la formació “Acompanyament d’equips a les aules d’emprenedoria”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB) del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, tendrà una durada de 25 hores i es durà a terme del 20 de desembre de 2023 al 10 de febrer de 2024. Constarà d’una fase presencial per videoconferència (15 hores distribuïdes entre els dies 20 i 21 de desembre de 2023 i 23, 24, 30 i 31 de gener de 2024) i d’una fase a distància (10 hores) mitjançant la plataforma Classroom.

Destinataris

1. Professors d’FP en actiu de l’IES Santa Maria d’Eivissa, de la família professional d’Administració i gestió (ADG) de l’IES Marc Ferrer (Formentera) i de l’especialitat de Formació i orientació laboral (FOL) del CIFP Juníper Serra (Palma).

2. Coordinadors de les aules d’emprenedoria dels diferents centres.

3. Professors d’FP en actiu de la família professional d’Administració i gestió (ADG) i de l’especialitat de Formació i orientació laboral (FOL).

Objectius

  • Aportar una dinàmica àgil de reflexió i pla d’acció per a articular i impulsar les aules d’emprenedoria tenint en compte tota la complexitat que comporten i els reptes que ha de respondre cada centre.
  • Generar un punt de trobada i cohesió dels equips docents de les Illes Balears encarregats de les aules d’emprenedoria detectant sinergies per a impulsar l’emprenedoria en els centres educatius de les Illes Balears.

 

Termini d’inscripció

Del 20 de novembre al 3 de desembre de 2023 a través del Portal del personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Formació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus).