torna

Detall de la notícia

Sol·licitud CERTIFICAT D'ACTIVITATS FORMATIVES

La sol·licitud de certificat del llistat de les activitats formatives que consten en el portal de personal s'ha de fer per registre oficial, o bé de forma presencial a qualsevol registre oficial o de manera telemàtica.