torna

Detall de la notícia

Imatge 5878497

Activitat de formació per a professorat d'FP – COM INICIAR UN BANC DE LLAVORS (CIFP JOAN TAIX)

El 22 de setembre s’obrirà el termini per inscriure’s a la formació “Com iniciar un banc de llavors”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB) del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, tendrà una durada de 18 hores i es durà a terme de manera presencial en el CIFP Joan Taix (sa Pobla) els dies 18, 19, 27 i 28 d’octubre de 2023.

Destinataris

1. Professors d’FP en actiu de la família professional d’Agrària (AGA) del CIFP Joan Taix (sa Pobla).

2. Professors d’FP en actiu de la família professional d’Agrària (AGA) de l’IES Josep Sureda i Blanes (Palma) i de l’IES Felanitx.

3. Altres professors de formació professional en actiu que puguin aplicar els continguts de la formació a l’aula i ho demostrin mitjançant una aplicació didàctica.

4. Altres professors de formació professional que puguin fer una aplicació didàctica relacionada amb la formació.

Objectius

  • Conèixer els protocols de selecció, recol·lecció i processament de llavors.
  • Realitzar protocols de germinació de llavors.
  • Aprendre les tècniques de conservació de llavors.
  • Dissenyar la multiplicació en un camp d’espècies hortícoles.
  • Caracteritzar agromorfològicament les llavors.

 

Termini d’inscripció

Del 22 de setembre al 3 d’octubre de 2023 a través del Portal del personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Formació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus).