torna

Detall de la notícia

Imatge 5874095

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural comunica que aquest divendres comença el segon període permès per a l'entrada d'arbres ornamentals a les Illes Balears

Aquest divendres, 15 de setembre, comença el segon període permès per a l'entrada als ports de les Illes Balears d'oliveres, garrovers i alzines de més de 40 centímetres de perímetre basal del tronc. Aquest període finalitzarà el pròxim 15 d'octubre. Així, a partir d'aquesta data tornarà a estar restringida l'entrada d'aquests arbres a l'Arxipèlag, ja que és quan s'inicia l'època d'hibernació dels ofidis i amb les importacions aquests animals podrien traslladar-se dins el pa de terra dels arbres.

La limitació d'entrada d'arbres ornamentals durant els mesos d'hibernació i de posta i eclosió d'ous de les serps fou una de les mesures establertes pel Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato (BOIB núm. 15 de 2 de febrer). L'objectiu d'aquesta norma és adoptar mesures de bioseguretat per frenar l'entrada d'ofidis a les Illes Balears a causa dels greus impactes que provoquen sobre la biodiversitat i, en especial, sobre les sargantanes endèmiques, ja que depreden principalment sobre aquests rèptils.

En el mateix Decret llei, la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) varen ser declarades com a espècies vulnerables a causa d'aquestes recents amenaces sobre les seves subpoblacions insulars. A més, varen incloure's al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció en aquesta classificació.

L'entrada d'arbres ornamentals sense restriccions només és permesa en els períodes compresos entre l'1 d'abril i el 15 de juny i entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. La resta de l'any, s'ha de demanar una autorització excepcional a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i prèviament s'haurà d'haver certificat que s'han adoptat les mesures adequades de control i bioseguretat per evitar la introducció d'ofidis. Igualment, s'haurà d'acreditar la identificació, l'origen, la data d'extracció i la traçabilitat de cada exemplar.

La intenció de la Conselleria és canalitzar el major nombre d'entrades al territori balear d'exemplars d'oliveres, garrovers i alzines de perímetre basal del tronc superior als 40 cm en els períodes habilitats a l'efecte. En tot cas, cal recordar que el Decret llei 1/2023, de 30 de gener, no és d'aplicació a:

• Arbres de qualsevol espècie amb perímetre basal del tronc igual o inferior als 40 cm, els quals no estan afectats per les restriccions del Decret llei.

• Arbres de qualsevol perímetre que hagin d'entrar a les Illes Balears entre l'1 d'abril i el 15 de juny o entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre, períodes declarats hàbils en què no hi ha restriccions per a l'entrada al territori de les Illes Balears.

• Espècies diferents de les esmentades en aquest Decret llei (olivera, garrover i alzines).

En aquesta línia de prevenció i lluita contra la introducció de serps a les Illes Balears, el Servei de Protecció d'Espècies de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal i el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), amb la col·laboració de SEO/BirdLife, han elaborat un fulletó que serà repartit entre els viveristes i altres establiments, així com a institucions i col·lectius afectats per l'aplicació del Decret llei 1/2023. La finalitat és facilitar el seu compliment i evitar els possibles problemes o inconvenients que es puguin produir a l'arribada a ports de les Balears d'arbres ornamentals en períodes no permesos i sense la corresponent autorització excepcional.

Finalment, cal destacar que durant l'any passat, el COFIB, mitjançant el finançament del projecte ITS 'Control d'espècies invasores a les Pitiüses', va capturar 2.710 serps a Eivissa, més del doble que l'any anterior, i a Formentera, 664. En total, es capturaren 2.834 exemplars a les Pitiüses, 11.648 des de 2016 (7.411 a Eivissa i 4.237 a Formentera).