torna

Detall de la notícia

Imatge 5759490

"Ara ho entenc!" un conte adreçat a famílies, alumnat i docents per a comprendre el trastorn del llenguatge

L’equip especialitzat ECLA ha elaborat el primer conte de tot l’Estat sobre aquest trastorn

Els protagonistes són dos alumnes que conten en primera persona com és conviure amb un trastorn del llenguatge

A Balears hi ha 4.029 alumnes amb NESE associades a trastorns del desenvolupament del llenguatge i la comunicació

Els centres educatius rebran un exemplar imprès i podran accedir al material en PDF

 

“Ara ho entenc!” és el títol del conte que han escrit les tres mestres logopedes que integren l’Equip Específic de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA) de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Maria Sbert, Miquela M. Sastre i Emilia Morell han escrit una història en la que els dos infants protagonistes, Cristina i Miquel, conten de manera senzilla i accessible com és el dia a dia d’una persona amb un trastorn del llenguatge. L’objectiu d’aquest material és el de donar a conèixer les característiques i necessitats d'aquest alumnat, d'una manera fàcil, divertida, propera i optimista.

La publicació ha comptat amb l’assessorament literari de Carme Planells mentre que les il·lustracions i la maquetació han estat a càrrec de Sonia Gamundí. La Conselleria d'Educació de les Illes Balears és la responsable de l'edició d’aquest conte i d’aquesta manera contribueix a aportar un element didàctic útil per a les escoles que contribueixi al coneixement d’aquest trastorn i, en definitiva, al benestar dels infants amb dificultats del llenguatge i les seves famílies.

La proposta surt a iniciativa de l’equip ECLA a partir de la detecció d’una mancança de material de sensibilització sobre el tema de les dificultats del llenguatge. De fet, al mercat i a plataformes de difusió i, associacions es poden trobar contes sobre altres dificultats (TDAH, sordesa, dislèxia, mutisme, dol, etc.), majoritàriament d'edició privada, però no de dificultats del llenguatge.

Per altra banda, el dia a dia a les aules demostra que un dels materials més útils per treballar aquest aspecte a l’aula i amb infants són els contes.

El trastorn del llenguatge és una dificultat per adquirir les habilitats lingüístiques, tant orals, escrites com signades. Pot afectar la comprensió i l’expressió, en diferent mesura, de les dimensions morfosintàctiques, i també semàntiques, pragmàtiques i fonològiques. Aquestes dificultats s’inicien a les primeres etapes del període de desenvolupament i poden provocar alteracions en les relacions socials, en l’aprenentatge i en el desenvolupament emocional. I no es poden atribuir a altres causes com problemes auditius, de motricitat, cognitius, o altres afeccions mèdiques o neurològiques.

L’Equip Específic de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA) va ser creat el 2019 des del Servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (Conselleria d’Educació i Formació Professional). Està format per logopedes i té com a funcions principals donar suport als centres educatius i a les famílies col·laborant en l’avaluació, la coordinació i la intervenció en casos d’alumnat amb dificultats de comunicació, llenguatge i aprenentatge en un context educatiu inclusiu. L’ECLA també difon i dóna a conèixer programes, documents i altres estratègies per promoure la millora de les habilitats comunicatives i lingüístiques dels infants i joves del nostre entorn.

A Balears hi ha 4.029 alumnes amb NESE associades a trastorns del desenvolupament del llenguatge i la comunicació, 547 amb NEE associades a trastorns greus de la comunicació i el llenguatge i 72 amb dificultats greus de comunicació social. Aquests darrers de 0 a 3 anys.