torna

Detall de la notícia

Instrucció per a directores i directors de centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional referida al personal auxiliar tècnic educatiu per al curs 2023-24

Instrucció 32/2023,de 26 de maig,de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a directores i per a directors de centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional referida al personal auxiliar tècnic educatiu