torna

Detall de la notícia

Imatge 5732464

Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) - Juliol 2023

  • Hi ha dues convocatòries diferents: centres públics i centres concertats.
    Abans d’inscriure-us-hi, heu de llegir la Resolució corresponent detingudament atès que el no compliment de les bases repercutirà en el pagament dels docents i coordinadors.

 

Objectiu: la finalitat del PAE és que l’alumnat participant superi els objectius i assoleixi les competències dels curs o etapa corresponents, i aconsegueixi l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

Destinataris: alumnat de 4t, 5è i 6è d’EP i d’ESO de centres públics i concertats que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

Termini d’inscripció: del 6 al 18 de juny.

Per emplenar el formulari de participació (sol·licitud), s'ha d'accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal à qüestionaris à curs 2022- 2023". En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d'un director o directora, únicament una persona ha d'emplenar el qüestionari.

L’annex 2 (Projecte del centre) s’ha d’adjuntar al formulari escanejat i signat.

Novetats

Llista definitiva dels centres públics dels grups autoritzats PAE juliol

Llista definitiva dels centres concertats dels grups autoritzats PAE juliol

Llista provisional dels centres públics dels grups autoritzats PAE juliol

Llista provisional dels centres concertats dels grups autoritzats del PAE juliol

 

Més informació: 971 17 77 81 / sie@dgpice.caib.es

§  Abans d’apuntar-vos-hi, heu de llegir detingudament les bases de la convocatòria (Resolució).

§  El no compliment d’aquestes bases repercutirà en el pagament dels docents i coordinadors.