torna

Detall de la notícia

Imatge 5720386

Surten a licitació les obres de construcció del nou CEIP de Caimari per més de 4'6 milions d'euros

\El nou centre serà d’una línia amb 3 unitats d’infantil i 6 de primària

\ Aquesta actuació cobrirà les necessitats d’escolarització del municipi

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional acaba de publicar a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la licitació de les obres de construcció del nou CEIP de Caimari, a Selva, per una quantitat de 4.659.830,62€ i un termini d’execució de 13 mesos

El nou CEIP tindrà una línia (3 aules d’infantil i 6 de primària) i estarà dotat dels espais necessaris per atendre la població actual i la futura.

Un nou CEIP per cobrir les necessitats d’escolarització de Caimari
Amb un pressupost de més de 4,6 milions d’euros, el nou centre serà d’una línia, amb 3 unitats d’infantil i 6 de primària, a més dels serveis complementaris, com el menjador o el gimnàs.

L’edifici consta d’una planta baixa i d’un pis, té una forma allargada adaptada a la geometria de la parcel·la i està compost per dos blocs:

- Primer bloc: paral·lel a l’aparcament existent, que consta d’una planta baixa i d’un pis i que conté la zona administrativa, l’aulari d’infantil a la planta baixa i el de primària a la planta pis.
- Un segon bloc, destinat al gimnàs, als vestidors, a la cuina, al menjador i a les instal·lacions, tot en planta baixa i situat a prop del pati de primària i de la pista descoberta i a prop de la pista descoberta existent a la zona poliesportiva municipal.

La tipologia de l’edifici segueix els criteris de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, especificats per la Conselleria d’Educació i Universitat en el Pla d’Infraestructures Educatives.

Seguint aquestes directrius, s’ha adoptat una tipologia molt compacta, desenvolupada en una planta baixa i un pis. Aproximadament dues terceres parts de la superfície construïda estan situades a la planta baixa i la resta, al primer pis. Aquest fet suposa que l’edifici tengui una volumetria apaïsada.

Els espais exteriors tenen diferents usos:

- Pati d’educació infantil.
- Pati d’educació primària i pistes poliesportives de bàsquet i voleibol.
- Accessos diferenciats a educació infantil i a educació primària i zona de pistes.
- Zones enjardinades i arbrades, on es manté l’arbrat i el caràcter rústic.

Atès que l’edifici se situa en un entorn rústic, es preveu que a les façanes es combinin sòcols de paredat de pedra o de marès del lloc amb persianes i tancaments d’alumini de color tipus verd oliva o de color arena i panys llisos arrebossats amb colors arena o ocres.

Aquest projecte forma part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.