torna

Detall de la notícia

Imatge 5719146

Demà s'obre el termini per participar en la convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial per al curs 2023-2024 - NOVETAT: publicació de la Proposta de resolució provisional

\ Aquests programes s’adrecen a corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d’economia social

\ Els ajuts suposen una inversió de més d’1 milió d’euros i permeten que els alumnes puguin assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals 

\ El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de maig al 13 de juny

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional acaba de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 68, de 23 de maig de 2023) la convocatòria d’ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial (PQI) i programes de qualificació inicial específics (PQIE) per al curs 2023-2024.

En total, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors concedirà ajuts per un import d’1.014.750 €. Aquests ajuts s’adrecen a corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d’economia social, sempre sota la coordinació de l’Administració educativa.

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació pertinent perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per aconseguir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com animar-los a continuar els estudis.

La convocatòria d’ajuts per als programes de qualificació inicial per al curs 2023-2024 consolida les novetats introduïdes en les convocatòries anteriors, amb una oferta formativa de divuit programes. Es mantenen la durada de les activitats formatives, que es va augmentar fins a les 1.000 hores, i els canvis fets en el currículum dels mòduls generals dels programes, la qual cosa permet a tots els alumnes que es matriculin aconseguir el certificat d’haver superat el primer nivell dels ensenyaments per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Aquests programes es configuren com una oportunitat perquè els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària puguin aconseguir els coneixements bàsics i professionals que els permetin retornar al sistema educatiu o bé aconseguir la inserció social i laboral, d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals.

En la convocatòria relativa a aquest curs 2022-2023 s’han concedit ajuts a un total de catorze programes, onze corresponents a entitats i tres corresponents a ajuntaments.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 24 de maig al 14 de juliol de 2023.

Tota la informació es pot consultar a la pàgina web específica de Formació Professional.

NOVETATS

04/09/2023 - Publicació de la Proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts econòmics

13/06/2023 - Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 6 de juny de 2023 per la qual
s’estableix un nou termini de sol·licituds
.