torna

Detall de la notícia

Ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària corresponents al 2023

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023 (BOIB núm. 60, d'11 de maig).

Per a més informació visitau la pàgina web de l'IEPI