torna

Detall de la notícia

Imatge 5678669

Tutories Teatrals. Curs 2023-2024

Descripció del programa

Tutories teatrals és un programa de formació i innovació educativa que pretén facilitar als centres educatius d’educació secundària obligatòria i batxillerat l’apropament a la dramatúrgia contemporània a través de textos d’autors i autores de les Illes Balears. El concepte d’aquesta proposta educativa té com a referent les tres línies directrius de la innovació educativa: mediació, educació i transformació.

El Teatre Principal i el Servei d’Innovació Educativa posen a disposició dels docents, per una part, els textos teatrals en llengua catalana, la tutoria teatral per part dels autors i autores de les obres, la direcció d’escena i el suport tècnic, i, per l’altra, la formació permanent del professorat per a la producció de les obres teatrals als centres educatius.

•    Presentació del programa.
•    Formació permanent del professorat i elecció del text teatral.
•    Treball a l’aula entre alumnes, docents i la tutoria teatral.
•    Visita guiada al Teatre Principal de Palma.
•    Possibilitat d'assistir als espectacles del Teatre Principal a preus especials.
•    Representació de l’obra teatral al centre educatiu.
•    Festival de Tutories teatrals al Teatre Principal de Palma.
•    Memòria final del desenvolupament del programa.
 
Finalitat

Apropar els joves de les Illes Balears a la dramatúrgia, treballar la competència emocional, la competència comunicativa, l’autoconeixement, l’autonomia, la iniciativa, l’esperit crític, la col·laboració entre iguals. Qualsevol infant o jove pot trobar el seu lloc, siguin quines siguin les seves característiques culturals, ètniques, intel·lectuals, etc.

Persones destinatàries

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i de batxillerat dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

Cada centre educatiu pot presentar una única sol·licitud de participació i ha de ser emplenada per la direcció del centre a la seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els procediments telemàtics de sol·licitud romandran disponibles del 2 al 31 de maig de 2023 per a la presentació de sol·licituds.

Accés als tràmits telemàtics del programa Tutories Teatrals 2023-2024

Vegeu també la Instrucció de Tutories Teatrals 2023-2024 de la convocatòria unificada.

La memòria final del programa (annex 2) s'ha de lliurar abans del 26 juny de 2024.

Llistes de centres

Llista definitiva de centres seleccionats i exclosos del programa

Llista provisional de centres seleccionats i exclosos del programa

Formació

Convocatòria Tutories Teatrals (núm. esdeveniment 17613)

Més informació
Servei d’Innovació Educativa
sie@dgpice.caib.es
971 177 781