torna

Detall de la notícia

Imatge 5645458

Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024

Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Objectiu: combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies.

Destinataris: centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria públics i concertats.

Termini d'inscripció: del 31 de març al 5 de maig de 2023.

Per emplenar el formulari de participació (sol·licitud), s'ha d'accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal --> qüestionaris --> curs 2022- 2023". En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d'un director o directora, únicament una persona ha d'emplenar el qüestionari.

La sol·licitud de participació s’ha d’emplenar mitjançant el GESTIB i s’han d’adjuntar escanejats i signats l’annex 3 (centres concertats), annex_4, annex_6 (aquest annex es pot emplenar durant el curs escolar i adjuntar-ho amb la tramesa de la memòria) i annex_7.

Més informació: 971 17 77 81 / sie@dgpice.caib.es

Novetats

Llista provisional de centres seleccionats i exclosos del programa

Llistat definitiva de centres seleccionats i exclosos del programa