torna

Detall de la notícia

Imatge 5642193

Activitat de formació per a professorat d'FP – INTRODUCCIÓ A PHOTOSHOP (IES BERENGUER D'ANOIA)

Ja s’ha obert el termini per inscriure’s a la formació “Introducció a Photoshop”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB) del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, tendrà una durada de 30 hores i es durà a terme del 18 d’abril al 16 de juny de 2023. Constarà d’una fase presencial (20 hores) que es realitzarà a l’IES Berenguer d’Anoia (Inca) i d’una fase a distància (10 hores) mitjançant la plataforma Classroom.

Destinataris

1. Professors d’FP en actiu de la família professional de Comerç i màrqueting (COM) de l’IES Berenguer d’Anoia (Inca).

2. Professors d’FP en actiu de la família professional de Comerç i màrqueting (COM) d’altres centres de Mallorca.

3. Altres professors d’FP en actiu que puguin aplicar els continguts de la formació a l’aula i ho demostrin mitjançant una aplicació didàctica.

Objectius

  • Conèixer com emprar Photoshop i la seva interfície.
  • Saber usar les eines bàsiques del Photoshop.
  • Emprar màscares i filtres.
  • Ser capaç d’aplicar el programari per a aplicacions en fotografia i disseny web.
  • Conèixer Lightroom.

 

Termini d’inscripció

Del 24 de març al 2 d’abril de 2023 a través del Portal de serveis al personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Formació finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus).