torna

Detall de la notícia

Imatge 5635890

Els lloguers turístics de curta durada centren la plenària del Comitè de les Regions (CdR)

Els dies 15 i 16 de març s’ha celebrat a Brussel·les la 154a sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions (CdR), a la qual hi ha participat el director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens i Vicens, en representació del Govern de les Illes Balears (GOIB).

En el marc d’aquesta sessió, el director general s’ha reunit amb el president del Comitè Europeu de les Regions, Vasco Alves Cordeiro, per parlar del fet insular en el si de la Unió Europea.

De la plenària, en destaquem l’aprovació per unanimitat del dictamen sobre els lloguers turístics de curta durada: «assolir un equilibri entre les necessitats de les comunitats locals, els empresaris i dels viatgers». Durant el debat previ a la votació del dictamen, Antoni Vicens ha intervengut fent incís que el Govern de les Illes Balears ha procedit a la seva regulació mitjançant un sistema de llicències, però que, així i tot, es topen amb la dificultat d’identificar els titulars reals d’aquests establiments i la responsabilitat d’aquestes grans plataformes en la publicació dels seus continguts en dificulta la seva supervisió. La totalitat de les esmenes presentades amb la participació del GOIB han estat aprovades i s’espera que l’aprovació d’aquest dictamen permeti que les regions i les ciutats tinguin un millor accés a les dades dels lloguers de curta durada que permeti adaptar les polítiques turístiques, de transport i habitatge correctament.

El dimecres 15 de març també s’han duit a terme dos debats d’alt nivell sobre un debat sobre «les prioritats de la Presidència Sueca» i «l'aprofitament del talent en les regions d’Europa», amb la intervenció de Dubravka Suica, vicepresidenta de Democràcia i Demografia de la Comissió Europea. El representant balear ha intervingut al segon debat per destacar que s’ha de fer especial atenció a la retenció del talent, especialment en territoris perifèrics, com en el cas de les illes, atès que «les illes són un cas especialment vulnerable als canvis ràpids del mercat de treball i que manifesten dificultats per configurar economies diversificades i competitives del mercat global». Per fer front a aquestes dificultats, ha proposat «la necessitat d’una anàlisi territorialitzada dels desafiaments que pateixen les nostres regions per poder atendre correctament els grans desafiaments que tenim».

El dijous 16 de març, s’han presentat dos projectes de resolució urgents sobre «l'Aprofitament del talent en les regions d’Europa», el qual s'emmarca dins l’actual Any Europeu de les Competències, en línia amb l’ambició europea de crear una campanya de comunicació que ajudin a les regions que han caigut o corren el risc de caure en un parany de desenvolupament del talent. El segon, tracta sobre la «iniciativa destinada a reforçar el diàleg social», el qual respon a la iniciativa de la Comissió Europea per reforçar el diàleg social i representa un seguiment i un compliment de la Directiva sobre uns salaris mínims adequats.

El Comitè Europeu de les Regions és un òrgan consultiu de la UE compost per representants locals i regionals encarregat de traslladar les necessitats de les regions i influir en les polítiques de la UE, i la propera sessió plenària se celebrarà els dies 24 i 25 de maig de 2023.