torna

Detall de la notícia

Imatge 5634981

Tots els sindicats i la patronal de la concertada han signat avui l'Acord marc de millora per a l'ensenyament privat concertat 2023-2027

\ L’Acord inclou la revisió i l’increment del mòdul de despeses de funcionament dels centres per garantir el principi de gratuïtat i assegurar la seva viabilitat econòmica

\ La proposta que avui s’ha signat recupera el que havia quedat pendent de l’anterior i incorpora noves millores

 

El Consolat de Mar ha acollit avui la signatura de la reactivació de l’Acord de 2016 i del nou Acord marc de millora per a l’ensenyament privat concertat (2023-2027). Ha presidit l’acte la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol. 

Han signat el document el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i tots els sindicats i les patronals que integren la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat.

Per part de les entitats patronals de l’ensenyament privat concertat, han signat l’Acord Llúcia Salleras, de l’Associació Autonòmica Educació i Gestió - Escola Catòlica de les Illes Balears (EiG-ECIB) i de la Federació Espanyola de Religiosos d’Ensenyança Titulars de Centres Concertats a les Illes Balears (FERE-CECA-ECIB); Ventura Blach, president de l’Associació de Centres d’Ensenyança de les Illes Balears i Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança de les Illes Balears (ACENEB-CECEIB); Francisca Picornell, presidenta de la FEIPIMEB; Jesús M. Luna, president de FOQUA; Escolástico Muñoz, representant de la UNAC, i, per les organitzacions de titulars, Malena Riudavets Suárez, presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB).

Per part de les organitzacions sindicals, han signat l’Acord Juan Carlos Lorenzo González, secretari d’organització de la Federació d’Ensenyament USO Illes Balears (USO Illes Balears); Ramon Mondéjar, secretari d’Ensenyament Privat de l’STEI; Antoni Sacarés, secretari general de FSIE Illes Balears; Constantino Davia Ladrón, secretari general d’UGT Ensenyament Illes Balears, i Mario Miguel Devis, secretari general de FE-CCOO Illes Balears.

Durant l’acte de signatura, la presidenta ha celebrat que se signi aquest acord «per unanimitat» perquè permet «seguir treballant junts per millorar el que més estimam: l’educació dels nostres fills i filles». Francina Armengol ha reivindicat que  s’hagi «retornat el diàleg i la manera de treballar des dels consensos amplis» al sector de l’educació i a tota la resta. Finalment, la presidenta ha assumit que «queda molt de camí per recórrer», però ha afirmat que «l’hem de continuar recorrent junts perquè fins ara hem aconseguit millorar la qualitat educativa i hem assolit objectius com el de doblegar la corba de l'abandonament escolar prematur, reduint-lo a la meitat».

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha destacat que avui és un dia per valorar en positiu perquè aquest Acord és un gran avanç i la base per seguir millorant les condicions socio-laborals dels treballadors dels centres concertats de les Illes Balears, a la vegada que és un Acord referent a nivell estatal.

Els dos acords signats aquesta setmana amb el sector educatiu, ahir amb la pública i avui amb la concertada, neixen de la voluntat, per part del Govern i dels representants sindicals i patronals de l’educació a les Illes Balears, d’assolir un sistema educatiu amb les condicions necessàries per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, el principal destinatari i l’objectiu final de qualsevol acció que es faci en l’àmbit educatiu.

Cal tenir present que el 27 de maig de 2016 es va aprovar l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, que va suposar una millora significativa de les condicions sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat i ara cal completar la seva aplicació en tot allò que ha quedat pendent.

Entre els elements més destacats del nou Acord hi ha, d’una banda, l’increment dels mòduls de funcionament de centres. Aquesta mesura ja va ser aprovada aquest dilluns 13 de març en el Consell de Govern i suposa un increment del 7,5 % el 2023, per un import d’1,7 milions d’euros. Amb la millora de la dotació es pretén adaptar el mòdul a les despeses i a l’increment del nivell de vida, una acció necessària per garantir el seu bon funcionament. D’altra banda, l’Acord suposa una millora en el procés d’equiparació dels treballadors de l’ensenyament concertat amb el professorat de l’ensenyament públic.

L’Acord amb la concertada situa les Illes Balears entre les comunitats amb un tractament més equitatiu de l’ensenyament concertat. Cal tenir en compte que, actualment, l’ensenyament concertat representa en aquesta comunitat un 28 % de l’escolarització.

El nou Acord suposarà un increment aproximat de 18 milions d’euros entre els anys 2023 i 2027.

Punts destacats de l’Acord

Entre els punts més destacats de l’Acord hi ha els següents:

 • La revisió del mòdul de despeses de funcionament dels centres a partir de gener de 2023 per garantir el compliment del principi de gratuïtat i assegurar la viabilitat econòmica dels centres.
 • El fet de completar l’aplicació de l’equiparació retributiva amb el professorat de la pública, sense tenir en compte els conceptes retributius lligats a l’antiguitat, el gener de 2023.
 • A partir de l’1 de setembre de 2023, l’activitat lectiva màxima setmanal del professorat dels nivells educatius de primer i segon cicle d’ESO, de formació professional bàsica, mitjana i superior i de batxillerat serà de 23 hores lectives setmanals.
 • S’estableix el calendari de pagament del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat (sexennis), a partir del segon i fins al cinquè, amb inici del pagament del segon sexenni el setembre de 2023.
 • La negociació d’un acord de reducció progressiva de ràtios a partir del curs 2023-2024.
 • La negociació d’un acord de recol·locació del professorat de la concertada que es pugui veure afectat per la reducció d’unitats.
 • La paga extraordinària única d’antiguitat dels 25 anys, que es compensarà amb el cobrament dels sexennis.
 • S’iniciarà un estudi a partir del curs 2023-2024 per determinar el cost de funcionament per unitat concertada amb l’objectiu d’establir un finançament suficient per garantir la gratuïtat dels ensenyaments concertats.
 • El reconeixement com a centres d’atenció preferent de determinats centres privats concertats a partir del curs 2023-2024.
 • L’any 2023 es completarà la concertació de l’orientació a l’educació infantil i primària.
 • A partir de gener de 2024, se signarà l’ampliació de l’acord de jubilacions parcials del professorat i s’iniciaran les negociacions per introduir noves millores que alleugereixin la càrrega lectiva i reconeguin la funció de tutor.