torna

Detall de la notícia

Imatge 5571484

Nou itinerari teletreball

El passat 7 de febrer es va publicar el Decret 3/2023, de 6 de febrer, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), per tal de donar resposta a l’encàrrec que es recull en l’article 15 del Decret esmentat, ofereix dins el Programa d’Autoaprenentatge una nova formació per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) en el desenvolupament de les competències que permetin exercir la prestació de serveis en la modalitat no presencial. Aquesta formació inclou els continguts que s’indiquen en el Decret: teletreball, organització del treball i gestió del temps, gestió per objectius, prevenció de riscs laborals, ciberseguretat i protecció de dades, i competències digitals bàsiques.

Aquest itinerari ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’EBAP amb l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la CAIB i altre personal al servei de la CAIB que ha creat continguts relacionats amb les competències digitals bàsiques.

Podeu accedir-hi, sense necessitat de registrar-vos-hi, des de la plataforma EBAP en Obert, a l’enllaç següent: Itinerari Teletreball.

Mensualment, l'EBAP obrirà un termini d’inscripció per participar en la prova de certificació de coneixements i competències (PCC) corresponent, perquè les persones interessades a fer feina en la modalitat de teletreball puguin adquirir-ne l’acreditació.

Esperam que us sigui d’utilitat!