torna

Detall de la notícia

Imatge 5559932

L'IQPIB obre el termini per inscriure's a un nou curs de formació específica per habilitar assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals

\ El termini per sol·licitar la inscripció al curs finalitza el proper 13 de febrer de 2023 

\ Les persones que superin el curs i quedin habilitades podran dur a terme les funcions d’assessorament i avaluació de les competències professionals en les quals s’hagin habilitat

\ El nombre de places convocades és de cent, adreçades a docents i a formadors i professionals experts de diferents qualificacions professionals

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, ha publicat en el BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023, la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 30 de gener de 2023 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació.

Pel que fa al curs, s’adreça als col·lectius següents:

a) Col·lectiu 1. Professors tècnics de formació professional o professors d’ensenyament secundari amb atribució docent que tenguin una experiència d’almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades. Docents que estiguin en actiu en centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Col·lectiu 2. Formadors que no pertanyen al sistema educatiu amb una experiència docent d’almenys quatre anys impartint mòduls formatius associats a les qualificacions professionals convocades.

c) Col·lectiu 3. Professionals experts que tenguin una experiència laboral d’almenys quatre anys relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

d) Els professionals dels col·lectius 1 i 2 amb almenys dos anys d’experiència docent en mòduls professionals o mòduls formatius associats a qualificacions professionals, les quals siguin objecte d’acreditació, també han d’acreditar dos anys d’experiència laboral en el sector productiu relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

100 places convocades

El nombre de places convocades és de cent, distribuïdes de la manera següent: 25 places per a docents i 75 places per a formadors i professionals experts de diferents qualificacions professionals.

El curs es durà a terme del 27 de febrer al 26 de març de 2023, amb una durada total de quaranta hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. El curs inclou també quatre sessions virtuals.

Termini d’inscripció

El termini per sol·licitar la inscripció al curs és de l’1 al 13 de febrer de 2023.

Les persones que pertanyen al col·lectiu 1 (docents dels centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears) han de fer la inscripció a través del Portal de Serveis al Personal. En cas de no dur a terme la inscripció a través d’aquesta aplicació, no podran acreditar les hores de formació del curs.

Les persones dels col·lectius 2 (formadors), 3 (professionals experts) i el col·lectiu 1 i 2 (docent/formador i professional expert) han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció mitjançant el tràmit establert a aquest efecte que es troba disponible a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i adjuntar la documentació acreditativa sol·licitada.

Les persones participants que superin el curs queden habilitades com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació per al reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral en la qualificació professional a la qual hagin estat admeses i s’incorporen com a tals al Registre del Personal Assessor i Avaluador habilitat a les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tota la informació relacionada amb aquest curs (destinataris, requisits, places convocades, criteris de selecció...) es pot consultar a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), que és l’òrgan encarregat d’habilitar els assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.  

Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.