torna

Detall de la notícia

Imatge 5551816

564 places integraran la convocatòria de concurs-oposició de taxes reposició

L’any 2023 hi haurà tres convocatòries de places docents. Dues d’aquestes corresponent al procés d’estabilització amb caràcter excepcional establert per la Llei de reducció de la temporalitat:  el concurs de mèrits de procés d’estabilització i  el concurs-oposició de procés d’estabilització. A través d’aquesta via es convocaran, mitjançant concurs de mèrits, 2.583 places, la resta, 265 places, mitjançant concurs oposició. En total, s’estabilitzaran 2.848 places el 2023.

A més d’aquestes dues convocatòries el 2023 també es celebrarà un concurs-oposició de taxes de reposició, que avui s’ha tractat a la mesa sectorial, en el que s’oferiran un total de 564 places.

Aquesta convocatòria es farà d’àmbit autonòmic i no per illes degut a les dues convocatòries extraordinàries d’estabilització que també es celebren el 2023. Es podrà tornar a convocar per illes a partir de 2024.

A petició dels sindicats s’ha decidit convocar una mesa informativa per aclarir dubtes sobre les proves d’estabilització. En aquest sentit s’ha avançat que, davant els dubtes plantejats, des de la Conselleria s’ha sol·licitat un informe jurídic a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma sobre la necessitat d’inscripció als dos processos extraordinaris.

Quant al preu de les taxes, s’ha decidit abaixar-les en la propera Llei de Pressuposts. Aquestes taxes es posaren l’any 1998 i s’han incrementat any rere any per ajustar-les a l’IPC.

Baixar del 38% al 8% d’interins docents

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha explicat avui, en declaracions al Parlament de les Illes Balears, que “estam en un procés d’estabilització que es va iniciar el 2015 i que permetrà passar del percentatge d’interins més alt de l’Estat, el 38% de 2015, al 8% el 2023”.

Ha recordat que “una variable clau per millorar l’educació és millorar l’estabilitat i és evident que amb una inestabilitat que vàrem trobar del 38% d’interins el 2015, sobretot a secundària, fa molt difícil que els centres puguin ser coherents i plantejar adequadament els seus projectes educatius. Nosaltres pensam que tot el que fem va dirigit no només a la defensa dels docents, que ho fem i els fets ho demostren, sinó sobretot a l’alumnat, que necessita docents estables”.