torna

Detall de la notícia

Imatge 5550895

Més de 200 docents reflexionaran sobre els reptes i les oportunitats per a l'educació de la primera infància

\ La jornada s’adreça a docents de primer cicle d’educació infantil i tindrà lloc el proper dissabte a la UIB

\ Hi prendran part representants de totes les Illes Balears amb la finalitat d’avançar en la construcció d’un servei de qualitat per als infants de primer cicle

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i, més en concret, l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), organitza una jornada adreçada a docents de les Illes Balears de primer cicle d’educació infantil sota el títol de “Reptes i oportunitats per a l’educació de la primera infància”. Aquesta jornada tindrà lloc el proper dissabte, dia 4 de febrer, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i comptarà amb la participació de tot un seguit de formadors que són referents en l’educació infantil dels infants de 0-3 anys.

Els objectius i els continguts que es proposen per a aquesta jornada formativa pretenen donar continuïtat als eixos bàsics des dels quals s’han anat construint els projectes educatius, a més d’afegir al mateix temps tots aquells trets que fomenta la nova normativa pel que fa a l’educació de la primera infància.

Cal destacar que els equips docents es troben davant el repte actual de donar resposta educativa als diversos contextos socials, fluctuants i complexos. També s’hi ha d’afegir el repte de la nova normativa vigent LOMLOE,  que pot esdevenir un repte afegit o un recurs per abordar-lo i repensar els projectes educatius dels centres.

Tot i ser conscients d’aquests reptes presents, especialment pel que fa a les professionals, amb aquesta jornada es vol remarcar la importància de compartir les noves oportunitats que ofereixin visualitzar futurs esperançadors per a una educació de qualitat per als infants de 0-3 anys i per a les seves famílies.

Participació de representants de totes les Illes Balears

Al llarg de la trobada, que comptarà amb representants de centres i docents de totes les Illes Balears, es tractarà sobre la creació d’entorns de benestar, salut i protecció, a més d’aprofundir en els trets fonamentals de la LOMLOE i la normativa vigent que els fan possibles. També hi ha l’objectiu, entre d’altres, de promoure la trobada i la reflexió compartida entre els professionals del primer cicle d’educació infantil i el foment del concepte d’inclusió com a pilar i eix transversal de l’educació.

D’altra banda, en format de tallers es compartiran experiències i pràctiques educatives per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, a la vegada que es reflexionarà sobre les situacions d’aprenentatge (SA) com a eines per situar l’infant en el centre de la planificació educativa.

Dues conferències obriran la jornada, la primera de les quals porta com a títol “Infàncies que tenen infància. Garantir, presents i futurs saludables”, a càrrec de Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista. En canvi, la segona, “El DUA al primer cicle d’educació infantil com a principi per a la inclusió”, la impartirà Anna Maria de Montserrat, doctora en pedagogia i mestra.

Després es donarà pas als tallers, que aniran a càrrec de docents i de directors de centres. En total, seran 6 els tallers que es faran de manera simultània, uns tallers que seran conduïts i dinamitzats per 18 talleristes, 6 de les quals faran de relatores i recolliran la conversa de les participants per llavors traslladar les conclusions a la taula rodona de tancament de la jornada.

 

Programa

9.00-9.30 h – Benvinguda i presentació institucional de la jornada.

9.30-10.30 h – Conferència a càrrec de Jaume Funes: “Infàncies que tenen infància. Garantir, presents i futurs saludables”.

10.30-11.30h – Conferència a càrrec d’Anna Maria de Montserrat: “El DUA al primer cicle d’educació infantil com a principi per a la inclusió”.

11.30-12 h – Descans.

12.00-14.15 h. – 6 tallers simultanis de reflexió i participació: “L’infant en el centre de la planificació educativa”.

Continguts:

- Les escoletes com espais protectors per garantir els drets de la primera infància.

- Els principis de la teoria i de la pràctica del disseny universal de l’aprenentatge (DUA).

- Les escoletes com espais comunitaris arrelats a l’entorn.

- Els espais d’acompanyament a la criança.

- La cura de la quotidianitat com a eix privilegiat per a l’aprenentatge.

- El joc com a llenguatge i eina d’aprenentatge.

- La importància de conèixer l’infant.

14.15-16 h – Pausa dinar.  

16-18 h – Taula rodona: “Reptes i oportunitats per a l’educació de la primera infància”, amb la participació de les 6 relatores de l’equip conductor-dinamitzador dels tallers.

18-18.30 h – Cloenda.

A efectes organitzatius, tots els mitjans de comunicació interessats en cobrir aquesta jornada es poden posar en contacte amb el Gabinet de premsa de la Conselleria.