torna

Detall de la notícia

Imatge 5540568

Convocatòria d'ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de l'alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu del 2023

En el BOIB núm. 11, de 24 de gener de 2023, s’ha publicat una Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 12 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu de 2023 adreçats al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el marc de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs escolar 2022-2023.

Cursos 

Els cursos que s'ofereixen són els següents:

1) Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht 

2) Methodik und Didaktik Deutsch für Jugendliche (ab B2)

3) Kulturbezogenes Lernen und Deutschland erleben (ab B2)

4) Digitale Medien im Unterricht kompetent einsetzen - Einsteiger

5) Darstellendes Spiel im DaF-Unterricht: Ausdruck und Aussprache

6) Prüfen und Testen

Les despeses de matrícula, allotjament i manutenció, i un ajut de viatge de 150€, corren a càrrec del Goethe Institut de Barcelona i de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Les despeses de viatge a Alemanya i la resta de despeses de transport i manutenció corren a càrrec dels professors beneficiaris del curs. 

Requisits

Els requisits per poder participar en aquesta convocatòria són els següents:

a) Estar impartint l'assignatura d'alemany en nivells no universitaris a un centre sostingut amb fons públics de les Illes Balears durant el curs escolar 2022- 2023

b) No haver estat beneficiari de cap ajut de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o del Goethe Institut per participar a un curs de les mateixes característiques durant  els darrers 3 anys: 2020, 2021 i 2022. 

Termini

El termini de presentació de sol·licitud és de dia 25 de gener a 3 de febrer de 2023.  

Contacte

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Telèfon: 971.177778  (ext. 62285)

spl@dgpice.caib.es

 

Tràmit telemàtic: 

Accés a la Seu Electrònica 

 

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria es pot consultar als documents adjunts.