torna

Detall de la notícia

Imatge 5539000

Afers Socials adjudica 7,3 milions d'euros a entitats del Tercer Sector per desenvolupar projectes socials

\ Gràcies a la casella solidària del 0,7 % de l’IRPF, 80 entitats podran desenvolupar 117 projectes que arribaran a unes 48.000 persones entre 2023 i 2024
\ Les actuacions subvencionades ajudaran a les persones més vulnerables i facilitaran la cohesió social

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha fet pública la concessió dels 7.327.331 euros que han arribat a les Illes Balears a través de la recaptació de la casella solidària del 0,7 % de l’IRPF i que permetran finançar 117 projectes socials de 80 entitats enguany i l’any que ve.

Es tracta de subvencions destinades a les entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses que es desprenen del seus programes. Per segona vegada, la Conselleria ha optat per fer una convocatòria biennal per donar més seguretat a les entitats, garantia de continuïtat i alleugerir-les de càrregues administratives i burocràtiques.

Segons els càlculs realitzats per les entitats socials subvencionades, els projectes beneficiaran aproximadament a 48.000 persones, la qual cosa suposarà una ajuda considerable per a persones en situació de vulnerabilitat i contribuirà a la cohesió social a les Illes.

En aquest sentit, la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha explicat que «amb aquestes subvencions, afavorim, per una part, l’associacionisme de les Illes Balears, és a dir, que la societat civil s’organitzi per poder gestionar serveis i programes. A la vegada, fomentam la cohesió i l’equitat social a la nostra comunitat autònoma. I tot això ho feim tots els ciutadans i totes les ciutadanes amb el simple fet de fer una creu a la casella del 0,7 de la declaració de renda de cada any, sense que això suposi un sobrecost a la ciutadania, però sí una gran empenta per la solidaritat de les Illes Balears».

117 projectes per als més vulnerables

Al llarg de 2023 i 2024 s’executaran aquests 117 projectes destinats a les persones més vulnerables de les Illes Balears i que milloren la cohesió social. Són iniciatives d’àmbits diferents, entre les quals predominen aquelles de suport davant les dificultats d’integració social vinculades a condicions laborals precàries, desocupació o pobresa i contra la vulnerabilitat, exclusió i aïllaments socials (34 projectes); de suport a les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (32); i de suport davant les dificultats d’integració familiar o comunitària derivades de trastorns de salut mental i malalties cròniques o de la drogodependència i altres addiccions (20).

També són nombroses les iniciatives destinades a fer front a la vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents (15 projectes) i les que treballen per la necessitat social, com la relacionada amb la manca d’habitatge o amb la desestructuració familiar (9). En menor mesura, també hi ha projectes d’urgències socials, d’ajuda contra la violència masclista i contra la discriminació.

Per sectors de població, les persones amb discapacitat (física, psíquica o intel·lectual, sensorial o per trastorn mental greu), la infància i joventut, i les persones en risc d’exclusió o en situacions de necessitat són aquells als quals es dirigeixen més projectes. Això no obstant, també hi ha iniciatives per a persones sense llar, persones migrants, malalts terminals o crònics, gent gran, i altres col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat.

Recaptació de l’IRPF social 2022

La tasca de conscienciació perquè s’opti per la casella del 0,7 % amb finalitats socials s’ha intensificat des que en el 2017 es va aconseguir que les Illes Balears poguessin gestionar directament aquests doblers que aporten els contribuents balears. Des de llavors, les quanties que arriben a les Illes Balears ha anat augmentant de forma progressiva.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports es va optar per implementar diverses vies de subvencions a través de l’IRPF Social. La primera finança projectes d’inclusió i integració social i enguany arriba a 80 entitats amb més de 7,3 milions d’euros, que desenvoluparan les actuacions entre 2023 i 2024.

Una segona línia permet que entitats del tercer sector adquireixin vehicles elèctrics per al transport d’usuaris de centres de dia, persones malaltes, gent gran, etc.; i també eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació de serveis socials a les Illes Balears. Gràcies a la recaptació de 2022, es podran fer actuacions en aquest sentit per valor d’1.365.945,02 euros.

A més, des de 2021 es financen projectes de cobertura de necessitats bàsiques amb l’IRPF Social. En la convocatòria de 2022, s’han destinat 914.300,95 euros a tretze entitats sense ànim de lucre. Concretament, són menjadors socials, organitzacions de distribució d’aliments i organitzacions de repartiment d’aliments i productes de primera necessitat.