torna

Detall de la notícia

Imatge 5538189

El Govern inicia el procés de licitació de la nova promoció d'allotjaments dotacionals a Formentera

L’Institut Balear de l’Habitatge ha publicat la licitació del contracte per l’execució de les obres de la nova promoció de 17 allotjaments dotacionals de Sant Ferran (Formentera). La nova promoció es construirà a un solar cedit pel Consell Insular de Formentera i està situat al carrer Alacant,19 de Sant Ferran de Ses Roques.

Es tracta d’una promoció d’allotjaments dotacionals, que tenen unes característiques concretes com l’ús d’espais comunitaris, i van destinats a col·lectius que tenen una necessitat transitòria d’habitatge, per norma general joves i gent major. En el cas d’aquesta promoció els 17 habitatges són tots adaptats, 14 d’ells d’un dormitori i 3 d’ells de dos dormitoris. La promoció compta amb espais privats i espais comunitaris, configurant així un model de convivència adaptat a les persones que hi habiten. D’aquesta manera, a part de l’ús principal residencial s’incorpora en planta baixa un espai d’ús comunitari i es preveu una estructura en el pati interior que permet l’assecat natural de la roba. El pati es planteja com un espai amb paviment tou, vegetació autòctona de poca alçada i arbres de fulla caduca que contribueixin a millorar la sensació de confort durant els mesos d’estiu tant en el mateix jardí com al llarg de tota la façana sud.

La nova promoció, segueix amb les tècniques d’arquitectura sostenible impulsades per l’IBAVI, amb la utilització de materials de km0 i amb una reducció molt important d’emissions tant en el procés constructiu com en la vida útil de l’habitatge. Així doncs, l’estratègia principal del projecte consisteix en la construcció d’uns murs de càrrega paral·lels fets amb formigó de calç, que incorporen l’àrid reciclat de l’excavació i de l’abocador. Això a banda d’utilitzar residus acumulats a l’abocador del cap de Barbaria permet treballar amb materials locals que integren la nova edificació en l’entorn immediat i en concordança amb l’arquitectura tradicional de Formentera. Els murs de tancament són de formigó de calç i estan alleugerits amb suro i posidònia provinent de l’abocador del cap de Barbaria.

En aquests moments s’ha obert el procés de licitació, que finalitzarà el seu termini dia 13 de febrer; posteriorment s’adjudicarà a l’empresa constructora l’execució de l'obra i es calcula que amb un termini de 24 mesos podrà estar l’edifici finalitzat.

El preu d'execució de contrata de la promoció és de 2.222.181,00 euros.

Per una altra banda, l’IBAVI també ha iniciat el procés de licitació d’una nova promoció d’habitatge públic a Artà. Es tracta d’un projecte que consisteix en la demolició, reforma i ampliació d’un edifici de dos habitatges de protecció pública localitzats al carrer de la Vinya 7-9, d’Artà. L'edifici original consistia en un plurifamiliar entre mitgeres, de morfologia compacta de planta baixa+2. Tot i que el començament de l'obra consistirà en la demolició de les construccions annexes a la crugia del carrer, s’han de considerar aquestes feines de demolició com a desmuntatges d'aquests elements existents, ja que seran reutilitzats com a elements de construcció a la mateixa obra. A tal efecte, s’ha realitzat un exhaustiu inventari de qualitats indicant quins elements s’han de recuperar. D'altra banda, l'enderroc generat es reutilitzarà per a fer bases drenants de solera, o paviments exteriors drenants. Demolides i desmuntades les construccions indicades, es procedeix a l'ampliació de la construcció amb una segona cruixia cap al pati interior de major dimensions que la cruixia original, deixant un pati resultant molt més confortable a l'original. La construcció resultant és un edifici de planta baixa+2, de coberta inclinada amb teula àrab, en el qual es disposen dos habitatges en dúplex amb accés directe des del carrer.

El preu d'execució de contrata de la promoció és de 273.657,48 euros. El termini per a presentar les ofertes en el procés de licitació finalitza el pròxim dia 6 de febrer; posteriorment l’empresa adjudicatària tendrà un termini d’execució de 9 mesos.