torna

Detall de la notícia

Imatge 5532473

Balears dona a conèixer a Catalunya el model de concertació de serveis socials posat en marxa per la Conselleria d'Afers Socials i Esports i que és pioner a l'Estat

La consellera Fina Santiago i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, han mantingut a Palma una reunió amb els seus respectius equips 

 

La consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, i el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, han mantingut avui a Palma una reunió amb els respectius equips de treball per tal de traslladar-los el model de concertació de serveis socials que les Illes Balears va començar a implantar l’any 2017. Un model, el de la concertació social, que es va plasmar l’any 2018 en la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que és tot un referent a l’Estat espanyol. Aquest model ha permès ampliar, consolidar i enfortir els serveis socials públics al conjunt de les Illes Balears.

Es tracta d’una llei que canvia el sistema de contractació i relació de les administracions amb entitats i empreses que desenvolupen prestacions i serveis a les persones en l’àmbit social, amb la finalitat de proveir d’uns serveis de qualitat a la ciutadania. Així s’estableix la fórmula de la concertació social per a unes determinades prestacions i serveis que complementen el sistema públic i que prèviament són considerades objecte de concertació i els fixa un finançament, un accés i control administratiu públic en front de sistemes de contractació que es regeixen principalment per l’oferta econòmica i en els que hi ha uns beneficis empresarials. Així doncs, a aquests serveis concertats se’ls dona la categoria de públic i no es permet que siguin objecte de benefici econòmic.

El sistema de concertació de serveis fixa una relació amb les entitats a partir d’uns preus públics per plaça i dona prioritat a la qualitat i el valor del servei per contra d’altres models que possibiliten treure benefici econòmic entorn dels serveis socials públics i l’atenció a les persones. Així, els serveis concertats han d’estar prestats per entitats o empreses de serveis socials degudament autoritzades i acreditades a la nostra comunitat i sempre es fa sobre preus taxats i mitjançant oferta pública, a partir de la qual l’administració pot, fins i tot, limitar l’accés a entitats del tercer sector social.

La reunió mantinguda avui sorgeix de la petició de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya interessada en l’experiència en aquest camp per tal de valorar una possible implementació del model al seu territori.

Santiago i Campuzano han estat acompanyats per part dels seus respectius equips de feina: el secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós, el secretari d’Afers Socials i Famílies, Lluís Torrens, la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls, el secretari general de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, Xavier Bacigalupe, el director general de Planificació, Equipaments i Formació, Juan Manuel Rosa, i el d’Atenció a la Dependència, Gori Molina.

Des que l’any 2017 s’implantàs el model de concertació social a les Illes Balears, cada vegada són més els serveis que a Balears estan concertats, principalment amb les entitats del tercer sector.

Gràcies a la concertació social, la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha permès el creixement i l’estabilitat de serveis, sobretot, en salut mental, atenció primerenca o atenció a la dependència.

Els serveis que ara per ara hi ha concertats són:

- Servei d’habitatge d’emancipació per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l’Administració o sotmeses al compliment d’una mesura judicial
- Servei d’acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials
- Servei d’atenció primerenca (Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca)
- Servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència
- Servei d’estades diürnes per a persones majors en situació de dependència
- Servei residencial per a persones majors en situació de dependència
- Servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència
- Servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat
- Serveis ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat
- Serveis de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental

A més, de l’àmbit social s’ha estès també a altres àmbits com el de l’orientació professional per a la inserció laboral de les persones vulnerables, que ja figura en els serveis concertats pel Govern de les Illes Balears.

La Llei també preveu el conveni singular. En aquest cas, permet la provisió de serveis a través d’un conveni que recull les mateixes condicions que la concertació però sense oferta pública, donada la singularitat de l’entitat amb la prestació d’aquest servei (és el cas, a les Illes Balears, de Projecte Home en l’atenció i reinserció de persones amb addicció).

Així mateix, en el cas de contractes del sector públic en allò relatiu a les condicions de puntuació en concursos públics, es prioritza l’oferta tècnica sobre l’oferta econòmica.

Després de la reunió, la delegació catalana aprofita per veure in situ un dels serveis que té concertats la Conselleria d’Afers Socials i Esports; en concret, els pisos de salut mental tutelats que gestiona l’entitat Gira-Sol.