torna

Detall de la notícia

Imatge 5532549

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge resol el pagament d'1,2 milions d'euros del Bo Lloguer Jove

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha aprovat la primera concessió parcial de les ajudes del Bo Lloguer Jove. Segons publica avui la web de la Direcció General d’Habitatge -http://bolloguerjove.caib.es/- la resolució, signada pel conseller Josep Marí, autoritza concedir les ajudes per al lloguer d’habitatges Bo Lloguer Jove a favor de 817 beneficiaris per un import total d’1.203.387 €.

La quantia de l’ajuda és de 250 € mensuals a la persona beneficiària, amb el límit de l’import mensual del lloguer. En cap cas i en cap mensualitat, la suma de les ajudes rebudes per les persones joves de fins a 35 anys en el moment de la sol·licitud de l’ajuda que convisquin en l’habitatge pot superar l’import del lloguer que consti en el contracte.

La quantia que reben aquests beneficiaris respon als mesos de lloguer vençuts i justificats fins ara davant la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura. A partir d’ara podran continuar justificant noves mensualitats fins a un màxim de dos anys i un màxim de 6.000 € d’ajuda. Per seguir abonant mensualitats a aquests 817 beneficiaris hi ha compromesos 3.521.207€ més de la convocatòria. 

Actualment, ja s’ha completat la tramitació de tots els expedients correctes i en aquests moments s’estan revisant aquells que necessitaven ser esmenats en algun aspecte.

El pressupost destinat al Bo Lloguer Jove és de 9,6 milions d’euros, en dues anualitats (2022 i 2023) de 4,8 milions d’euros cadascuna, mitjançant el qual es donaran ajuts directes als arrendataris que siguin titulars de contractes de lloguer de l’habitatge de residència habitual i permanent. 

Aquestes ajudes es concediran per dos anys a joves que no superin tres vegades l’IPREM en còmput anual (24.300 €), per a lloguers d’habitatges de fins a 900 €.

Les ajudes del Bo Lloguer Jove s’adjudiquen per ordre d’entrada entre els expedients que són complets i correctes.

Es preveu que almenys 1.600 joves d’entre 18 i 35 anys de les Illes Balears se’n podran beneficiar.

Sol·licituds per a les ajudes ordinàries 2022

Paral·lelament a la tramitació del Bo Lloguer Jove, la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura avança amb les ajudes de lloguer ordinàries del 2022. El termini de sol·licituds va acabar el passat 15 de desembre i s’han presentat un total de 7.482 sol·licituds, de les quals 5.491 són de Mallorca, 1.216 de Menorca, 666 d’Eivissa i 109 de Formentera.

Durant el període obert per a sol·licituds, hi ha hagut 1.623 cites telefòniques i presencials —1.114 presencials i 509 telefòniques— per oferir acompanyament a les persones interessades en aquesta convocatòria d’ajudes, que s’ha tramitat íntegrament de manera telemàtica. Hi ha hagut més de 34.000 visites a l’espai web ajudeslloguer.caib.es i s’han fet 6.967 reproduccions del tutorial que la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura va elaborar per resoldre dubtes al llarg del procediment.

La convocatòria de lloguer 2022 està dotada amb 8.734.000 €, dels quals 6.534.000 provenen del Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025 i 2.200.000 € de fons autonòmics.

Aquesta quantia, enguany, se suma als 4,8 milions d’euros destinats al Bo Lloguer Jove. Per tant, entre totes dues convocatòries, aquest 2022 el Govern ha posat a disposició ajudes de lloguer per valor de 13,5 milions d’euros en total, un 49 % més de recursos respecte de l’any 2021.