torna

Detall de la notícia

Imatge 5531339

Programa pilot Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a l'Educació Primària

Descripció del programa

La Conselleria d’Educació i Formació Professional a través del Servei d’Innovació Educativa posa en marxa el Programa pilot Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a l’Educació Primària per al curs 2022-2023.

El programa s’estructura en forma de tallers d’aprenentatge, on l’experimentació científica és l’activitat educativa fonamental. Sota la denominació d’Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències (ADEC) per a l’educació primària, els tallers segueixen els principis pedagògics recollits al Decret 31/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, posant particular atenció a la potenciació de l’aprenentatge significatiu, per tal de promoure l’autonomia, la reflexió i el pensament crític.

Les metodologies didàctiques que persegueixen un aprenentatge significatiu i integrador de les ciències naturals són diverses i, en certa manera, complementàries (aprenentatge basat en problemes, aprenentatge per projectes, etc.). En aquest context, hi ha un consens generalitzat a l’àmbit científic sobre la necessitat d’introduir l’experimentació científica i la pràctica del mètode científic ja a les primeres etapes de la formació dels infants, com a una eina didàctica essencial per a l’ensenyament de les ciències i l’adquisició del pensament crític.

L’acció educativa dels tallers ADEC també posa especial èmfasi en la integració dels aprenentatges científics, relacionant-los amb els seus vessants tecnològics, socials i culturals, i incideix en la seva transcendència en salut, la conservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

L’equip docent del programa està integrat per un grup de professors i professores de la UIB interessats en la divulgació i la didàctica de les ciències experimentals, que treballa en aquestes parcel·les de la ciència des de fa anys. Els primers tallers ADEC es van impartir, a iniciativa del Departament de Química de la UIB, el curs 2017-2018 i des de llavors s’han anat actualitzant i millorant d’acord amb els resultats i les recomanacions sorgides del propi procés d’avaluació.

Per a aquesta primera edició pilot, dels continguts específics relatius al coneixement del medi natural, se n’han triat dos. Per una banda, els canvis reversibles i irreversibles que experimenta la matèria i, per una altra, la llum com a forma d'energia (fonts i ús en la vida quotidiana). Per això, els títols que fan referència als continguts de les temàtiques dels tallers d’aquesta primera edició són:

  1. Transformacions físiques i químiques de la matèria.

  2. La llum i les seves propietats.

Persones destinatàries

Aquest programa d’innovació educativa va adreçat als centres docents de Mallorca sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària que vulguin potenciar i millorar la competència clau STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) del seu alumnat de primària a través de la formació i experimentació dels docents.

Termini d'inscripció 

El termini d’inscripció és del 10 al 23 de gener. Per emplenar el formulari de participació, s’ha d’accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal --> qüestionaris --> curs 2022-2023”. En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d’un director o directora, únicament un ha d’emplenar la sol·licitud.

 La justificació de participació (annex 2) s’ha d’adjuntar al formulari mitjançant el GESTIB.

Contacte

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgpice.caib.es

971 17 77 81 - 971 17 78 00/ext. 62313

NOVETATS

24/01/2023 - Llistes provisionals de centres admesos i exclosos

27/01/2023 - Llistes definitives de centres seleccionats i exclosos

27/01/2023 - 17449_convocatòria formació Programa pilot Experimenta!