torna

Detall de la notícia

Imatge 5521235

SITIBSA passa a denominar-se Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears

Amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2022, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2023, publicada al BOIB, l’ens del sector públic instrumental fins ara conegut com a SITIBSA passa a denominar-se Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears